Paus mengt zich in debat over Pinochet

Het Vaticaan heeft zich gemengd in de zaak rond de mogelijke uitlevering van de Chileense ex-dictator Augusto Pinochet aan Spanje.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde gisteren dat de paus zich tot het Verenigd Koningkrijk had gericht over Pinochet, maar weigerde te zeggen hoe en waarom. Volgens de Conservatieve oppositie heeft de paus gevraagd om Pinochet te laten gaan.

Pinochet is sinds oktober vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk in afwachting van een beslissing door het rechtscollege van het Hogerhuis over de geldigheid van de uitleveringsprocedure. Spanje wil de 83-jarige oud-dictator vervolgen wegens schendingen van de rechten van de mens tijdens zijn bewind van 1973 tot 1990. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de dood of verdwijning van meer dan 3.000 mensen. De Britse regering heeft het laatste woord over uitlevering.

Volgens Lord Lamont, minister van Financiën onder premier Thatcher en een pleitbezorger van Pinochets vrijlating, ,,erkent [het Vaticaan] de grote bijdrage van de generaal om de vrijheid tijdens de Koude Oorlog te beschermen''. Volgens hem dient de regering ,,te luisteren naar de stem van de paus als christelijk leider''. ,,Hij begrijpt de waarde van menselijk leven. Maar als iemand die zelf [in Polen] onder een communistische dictatuur heeft geleefd, begrijpt hij ook de reden om een land van een marxistische dictatuur te redden'', aldus Lamont.

Hij noemde het ,,laf'' van de regering geen mededelingen te willen doen over de pauselijke interventie, die mede het gevolg zou zijn van een lobby door de katholieke kerk in Chili. De Conservatieve Daily Telegraph schrijft vanmorgen, overigens zonder bron te noemen, dat de paus om clementie vraagt voor Pinochet op humanitaire gronden en dat hij het principe van immuniteit voor (oud-)staatshoofden onderschrijft.