Ooit onder Nixon

De topman van Transamerica, Frank C. Herringer, trad in het najaar van 1971, nog geen dertig jaar oud, toe tot de staf van het Witte Huis onder president Richard Nixon. Daarvoor had hij al zes jaar gewerkt bij een New-Yorkse management consultant, Cresap, McCormick and Paget.

Nixon werd in 1972 herkozen, maar niet lang daarna begon het Watergate-schandaal zijn tweede termijn te beheersen. Nixon zag zich in 1974 gedwongen af te treden. Ook Herringer kon kennelijk niet blijven. Herringer werkte twee jaar op het departement van transport tijdens het presidentschap van Gerald Ford. Daarna was hij enkele jaren directeur van BART, het stedelijk openbaar-vervoerbedrijf in San Francisco. Het beviel de New-Yorker Herringer kennelijk wel aan de westkust want in 1979 kwam hij in dienst bij Transamerica, waar hij sindsdien is gebleven.

Hij werkte in het begin als assistent van topman Harvey en al gauw daarna belast met planning van overnames. Herringer kreeg in 1986 de titel van president. In 1991 werd Herringer chief executive officer en in 1995 ook voorzitter van de raad van commissarissen.

Herringer is daarnaast ook lid van de raden van commissarissen van de Unocal Coporation, Gustav Schwab en California Pacific Medical Center. Inmiddels 56 jaar oud treedt Herringer nu toe tot de raad van commissarissen van Aegon.

Correctie:

In het artikel Ooit onder Nixon (vrijdag 19 februari, pagina 13) stond dat

Transamerica-topman Frank C. Herringer lid wordt van de raad van commissarissen

van Aegon. Dit moet zijn lid van de raad van bestuur van Aegon.