Maximale druk op regering Belgrado

Nu de tijdslimiet voor de afronding van de vredesonderhandelingen over Kosovo, morgenmiddag om twaalf uur, nadert, wordt de druk op Belgrado om in te stemmen met de voorstellen van de Contactgroep maximaal opgevoerd.

De Amerikaanse onderhandelaar Christopher Hill vertrok vanmorgen opnieuw naar Belgrado, terwijl de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, vanmiddag weer naar het Franse Rambouillet reist om daar haar invloed aan te wenden. Albright heeft de Joegoslavische president Miloševic gewaarschuwd dat hij alles te verliezen heeft. Als er morgen om twaalf uur geen vredesakkoord is over Kosovo, kan de NAVO binnen 48 uur overgaan tot luchtaanvallen op Servische doelen.

De NAVO-lidstaten hebben secretaris-generaal Solana drie weken geleden de bevoegdheid gegeven na consultatie van de lidstaten tot luchtaanvallen over te gaan. Als Solana het bevel tot luchtacties geeft, zal het nog 48 uur duren voordat de eerste bommen vallen.

De Joegoslavische president Miloševic weigert tot op heden in te stemmen met de stationering van buitenlandse troepen in Kosovo die moeten toezien op naleving van een vredesakkoord tussen de Serviërs en de Albanezen. De NAVO heeft plannen uitgewerkt voor een internationale troepenmacht van zo'n dertigduizend man. Als er een akkoord komt, zal in eerste instantie een troepenmacht van ongeveer zevenduizend man gestuurd worden.

Westerse diplomaten staan op het punt te vertrekken uit Joegoslavië, in verband met de dreigende luchtaanvallen. Op de ambassades blijven alleen minimum-bezettingen aanwezig. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft laten weten dat de sterkte van de ambassade in Belgrado teruggebracht wordt tot een staf van zes diplomaten. In de hoofdstad van Kosovo, Priština, zijn gisteren evacuatieoefeningen gehouden voor de leden van de waarnemersmissie van de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, die in Kosovo is gestationeerd.

De Russische president Jeltsin heeft zich gisteren nog eens uitgesproken tegen luchtaanvallen op Joegoslavië. Ook voor NAVO-lidstaat Frankrijk is een militair ingrijpen nog geen uitgemaakte zaak. De Franse minister van Defensie, Alain Richard, zegt vandaag in Le Figaro dat militair ingrijpen niet automatisch volgt als er morgen om twaalf uur geen vredesakkoord is. ,,Dan moet de situatie eerst geëvalueerd worden.''

De Servische president Milutinovic heeft de Contactgroep voor voormalig Joegoslavië meegedeeld dat de dreigementen met luchtaanvallen een oplossing in de weg staan.

,,Dreigementen, druk of ultimata kunnen de deelnemers aan de besprekingen alleen maar verwijderen van de essentie van het probleem en een hoogst nodige politieke overeenkomst over de problemen in Kosovo'', zo schreef de Servische president in een brief aan de Contactgroep. Milutinovic is op het ogenblik in Frankrijk, voor een laatste poging een militaire oplossing in Kosovo af te wenden.

De formulering van de brief doet vermoeden dat de missie van de Servische president erop is gericht om duidelijk te maken dat Joegoslavië wel akkoord is met het politieke deel van de overeenkomst, maar de annex over veiligheid niet kan accepteren.

In het gebied staan zo'n 260, grotendeels Amerikaanse NAVO-vliegtuigen, klaar voor actie. De Verenigde Staten hebben gisteren nog eens 51 vliegtuigen naar Europa gestuurd, waaronder twaalf

Stealth-bommenwerpers. Als de NAVO overgaat tot luchtaanvallen, zal eerst de Servische luchtafweer worden bestookt met vanaf zee afgevuurde Tomahawks, zo liet het Pentagon gisteren weten. (Reuters, AP, AFP)

HOOFDARTIKEL: pagina 7:pagina ]