Lessen van Dayton

DE SPANNING IN Rambouillet loopt op. Als morgenmiddag geen doorbraak in de vredesonderhandelingen over Kosovo is bereikt, mag president Miloševic van Joegoslavië NAVO-bombardementen verwachten. De beslissing daartoe over te gaan ligt bij secretaris-generaal Solana zodra is vastgesteld dat de conferentie van Rambouillet is mislukt. Het zou een ernstige teleurstelling voor de lidstaten van de Europese Unie betekenen die, onder aanvoering van Frankrijk, bij de Amerikanen bepleit hadden dat de diplomatie nog een kans moest krijgen alvorens de militaire optie opnieuw zou worden overwogen. Dat is tegelijk het grote verschil met de conferentie in Dayton die volgde op een zware Servische nederlaag op de Kroatische en Bosnische slagvelden. De Europese overweging was dat Miloševic in Dayton zijn les had geleerd. Of dat zo is zal in de komende uren blijken.

De directe oorzaak van de impasse is de weigering van het regime in Belgrado om, ter waarborging van een akkoord, een internationale troepenmacht tot Kosovo toe te laten. Tenminste wil het een beslissende stem hebben bij de samenstelling van die macht. Amerikanen zijn bijvoorbeeld niet gewenst. Maar het zal voor iedereen duidelijk zijn dat op die manier de belangrijkste voorwaarde voor een succesvol mandaat komt te vervallen. Dat risico bestaat toch al omdat moet worden afgewacht of het Congres wel met een nieuwe Amerikaanse verplichting overzee zal willen instemmen.