Kritiek op voorstel kilometerheffing

In hun reactie op de gisteren door minister Netelenbos (Verkeer) voorgestelde kilometerheffing voor automobilisten spreken Rai en Bovag van `belachelijke' plannen. De ANWB is van mening dat er te weinig alternatieven worden geboden. Het bedrijfsleven staat op voorhand niet negatief tegenover het belasten per kilometer.

Netelenbos kondigde de kilometerheffing gisteren aan tijdens de presentatie van de Perspectievennota, een discussiestuk over de toekomst van verkeer en vervoer. De nota is een aanloop naar het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) voor de periode 2002-2010. In de praktijk komt de kilometerheffing erop neer dat de vaste kosten voor het bezit van een auto omlaag gaan en dat de weggebruiker meer gaat betalen naarmate hij meer kilometers aflegt. Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat benadrukt dat het gaat om een discussiestuk. ,,Er zal intensief overleg moeten worden gevoerd met de betrokken belangengroeperingen.''

De Stichting Natuur en Milieu is blij dat de politiek op deze manier de discussie weer opent over het benutten van de auto. Volgens een woordvoerder van de Bovag heeft een kilometerheffing uiteindelijk echter geen effect op de mate van het autogebruik. ,,Je ziet na iedere prijsstijging van de benzine het autogebruik even iets afnemen, om vervolgens gewoon weer te stijgen.'' Ook de ANWB meent dat verhoging van de kosten geen invloed heeft op het rijgedrag. ,,Het is gewoon niet zo dat als de prijs omhoog gaat, de vraag naar mobiliteit afneemt'', aldus een woordvoerder. Volgens de ANWB besteedt de Perspectievennota wel aandacht aan de verbetering van het openbaar vervoer, maar wordt te weinig gekeken naar alternatieven om het autovervoer met het openbaar vervoer te combineren in de vorm van bijvoorbeeld transferia.

Een woordvoerder van de Rai wijst op de problemen die de technische uitvoering van kilometerregistrate met zich meebrengt. ,,Een teller zoals bijvoorbeeld in taxi's is duur en fraudegevoelig.''

De werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt het belasten van het wegverkeer ,,in principe bespreekbaar'', maar laat eventuele instemming met een dergelijke aanpak afhangen van de vormgeving, aldus een woordvoerder. Verladersorganisatie EVO steunt het betalen per kilometer maar stelt als voorwaarde dat de wegenbelasting geheel wordt afgeschaft.

Transport en Logistiek Nederland vindt dat de accijns op diesel voor vrachtauto's ter compensatie omlaag zou moeten.