`Irak stuurt agenten'

Onder asielzoekers kunnen zich geheim agenten uit andere landen bevinden, met name uit Iran en Irak.

Dat schrijft minister Peper (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Eerder had de Kamer zich ongerust betoond over berichten van deze strekking.

Volgens Peper heeft de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) geconstateerd dat de veiligheidsdiensten van Iran en Irak ,,hun pogingen om zicht en grip te krijgen op uit hun land afkomstige personen onverminderd voortzetten''. Deze veiligheidsdiensten zouden dit zowel vanuit hun eigen land doen, als ,,door hier te lande verblijvende medewerkers''.

Peper bevestigt verder dat zich onder asielzoekers en illegalen ,,leden van extremistische organisaties en oorlogsmisdadigers'' bevinden.

,,Daarnaast bestaat ook nog de mogelijkheid dat buitenlandse inlichtingendiensten langs deze wegen personen ons land binnensluizen.''

In antwoord op vragen van het Kamerlid Schutte (GPV) schrijft Peper dat de Tweede Kamer een vertrouwelijke notitie zal ontvangen over de positie van de Koerdische verzetsbeweging PKK in Nederland.