Hoogovens: studie energieverbruik Iscor

Koninklijke Hoogovens gaat bij staalproducent Iscor in Zuid-Afrika een studie doen naar het energieverbruik en mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het onderzoek wordt betaald door de minister van Ontwikkelingssamenwerking, omdat het deel uitmaakt van de Nederlandse proefprojecten voor `Joint implementation'. Dat programma behelst het gezamenlijk uitvoeren van projecten gericht op vermindering van het broeikaseffect in geselecteerde landen, door lokale en Nederlandse partijen.