Gemeenten moeten PTT Post inschakelen

Gemeenten die hun post laten bezorgen door werknemers van de sociale werkvoorziening overtreden volgens toezichthouder Opta de wet. Volgens de Postwet heeft PTT Post het alleenrecht op het bezorgen van brieven tot 500 gram. De gemeenten krijgen tot 1 september de tijd hun postbezorging weer over te hevelen naar PTT Post.

Opta heeft de gemeentelijke postbezorging in Den Bosch, Enschede en Oss onderzocht. Deze gemeenten laten hun post bezorgen door de sociale werkplaatsen. Het gaat in totaal om een kleine half miljoen poststukken per jaar. Postbezorging zonder de PTT in te schakelen mag alleen als het niet bedrijfsmatig gebeurt. Te denken valt daarbij aan een vereniging die zijn eigen post distribueert. Volgens Opta is er bij de betrokken sociale werkvoorzieningen sprake van bedrijfsmatig handelen. (ANP)