Geen amnestie moordenaar Biko

De moordenaars van anti-apartheidsstrijder Steve Biko krijgen geen amnestie, zo heeft de Zuid-Afrikaanse waarheidscommissie eerder deze week besloten. Dat maakt de weg vrij voor rechtsvervolging van de vier nog levende politieagenten, die Biko in 1977 hebben verhoord. De verdediging van de politieagenten, dat Biko tijdens een worsteling met zijn hoofd tegen de muur zou zijn geknald, acht de commissie ongeloofwaardig. Wel is gisteren amnestie verleend aan onder anderen Jeffrey Benzien, die heeft toegegeven verschillende mensen te hebben doodgemarteld. Nabestaanden verwijten de commissie onvoldoende rekening te houden met de slachtoffers van de apartheid. Ze willen stappen ondernemen om de moordenaars alsnog achter slot en grendel te krijgen. (Reuters, AP)