G7 bespreekt `forum financiële stabiliteit'

Er moet een forum komen van vertegenwoordigers van de grote industrielanden en multilaterale instellingen dat eens per half jaar de ontwikkelingen in de wereldeconomie en op de financiële markten bespreekt en suggesties doet voor internationale coördinatie van beleid en kwesties als de supervisie van de financiële sector.

Dat is de strekking van een voorstel dat Bundesbank-president Hans Tietmeyer dit weekeinde zal doen op de halfjaarlijkse bijeenkomst van ministers van Financiën en centrale bankiers van de zeven grootste industrielanden, de G7, in Bonn. Dit `internationale forum voor financiële stabiliteit' zoals de naam in de wandelgangen luidt, zou bijeen kunnen komen ten kantore van de Bank voor Internationale Betalingen in het Zwitserse Bazel, en onder voorzitterschap kunnen komen van de directeur Andrew Crockett van de BIB. Het forum rapporteert aan de G7.

Tietmeyers heeft het voorstel uitgewerkt op verzoek van de G7-vergadering van vorig jaar september. Een hoge functionaris van het Japanse ministerie van Financiën, Haruhiko Kusoda, zei vannacht in Tokio er op te rekenen dat de G7 akkoord gaat met het plan.

De G7 zal dit weekeinde onder meer spreken over het Duits-Frans-Japanse idee voor meer coördinatie van de wisselkoersen van dollar, euro en yen. De regering van de Verenigde Staten heeft al laten weten er weinig voor te voelen het eigen beleid af te stemmen op de lotgevallen van de dollar op de valutamarkt. Ook de Europese Centrale Bank is tegen een idee van een of andere vorm van wisselkoersbeleid.

Anders dan de Europese Centrale Bank, waarvoor president Duisenberg bij de G7 aanzit, zal de Europese Commissie niet kunnen deelnemen aan het G7-overleg, zo bleek vanmorgen.

De VS verwierpen een in de EU moeizaam bereikt compromis dat Europees Commissaris De Silguy toegang tot de vergadering had verleend. Al langere tijd is er spanning tussen de G7-landen die de euro hebben ingevoerd, Frankrijk, Duitsland en Italië, en de kleine euro-landen die het eurogebied als geheel willen zien vertegenwoordigd. De VS willen echter niet dat de Europese delegatie te veel uitdijt. (AFP, Reuters)