Drank

Maarten 't Hart heeft gelijk: het is verwonderlijk dat in het verleden in sommige rechtzinnig-protestantse kringen er een zekere graagte bestond om geregeld een borrel te gebruiken( `Wij, Calvinistenvolk van Nederland, zijn niet grootgebracht bij den chocoladeketel!'). Christen-geheelonthouders kunnen hem dankbaar zijn voor een opsomming van Schriftplaatsen waar gewaarschuwd wordt tegen alcoholische drank.

Maar hij heeft ongelijk als hij beweert dat ,,nimmer enige... dominee in het verleden zijn stem verheven heeft tegen wijn of sterke drank''. J.R. Slotemaker de Bruïne en A.H. Edelkoort waren vooraanstaande Hervormde predikanten die zich inspanden voor de Christen-geheelonthoudersbeweging en er was ook een Gereformeerde vereniging voor drankbestrijding. Uit recenter tijd is ds. A.A. Bos te vermelden, die ook in de omgeving van 't Harts jeugd, namelijk te Vlaardingen gestaan heeft en zijn stem verheven heeft tegen alcohol- èn tabaksgebruik.

Schrijver dezes heeft in de laatste jaren dat hij dienstdoend predikant was gedaan gekregen dat bij de Avondmaalsdiensten in zijn wijk de wijn vervangen werd door alcoholvrije drank. Ook op andere wijze heeft hij tegen alcoholische drank (en ook tegen roken) getuigd, met weinig succes overigens, want de genoemde uitspraken uit het boek Prediker en Johannes 2 (bruiloft te Kana) boden velen blijkbaar een effectieve geluidswal waardoor zij andere Schriftwoorden niet tot zich lieten doordringen.

    • G.E. Huizing