Akkoord over flexwet dichtbij

Het lijkt erop dat er geen schoolkinderen meer naar huis gestuurd hoeven te worden vanwege de flexwet. Vandaag verwachten de onderwijsbonden en de besturen van bijzondere basisscholen een akkoord te bereiken over een CAO-bepaling waarin de positie van de vervangende leerkrachten is geregeld.

Verscheidene basisscholen in Noord-Nederland stuurden deze week kinderen naar huis. Ze wilden geen invallers inschakelen omdat ze die volgens de flexwet in vaste dienst moeten nemen wanneer ze meer dan driemaal achter elkaar tijdelijk van hun diensten gebruik hebben gemaakt. Die verplichting vervalt wanneer er tussen de tijdelijke aanstellingen een periode van drie maanden of meer zit, maar dat is in de praktijk zelden het geval.

Gisteravond werden tijdens informeel overleg de onderwijsbonden CNV, de Katholieke Besturenorganisatie VBKO en de Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs het eens. Schoolbesturen worden niet meer verplicht de vervangers na drie maal in vaste dienst te nemen. Wel hebben ze beloofd daarvoor hun best te doen. ,,De mogelijkheid van een vaste aanstelling wordt groter dan hij tot nu toe was'', aldus een woordvoerder van de CNV Onderwijsbonden. Details over het akkoord willen de partijen pas vanavond, na het formele overleg, bekend maken.

De problemen met de flexwet gelden alleen voor de bijzondere basisscholen. De leraren in het openbaar basisonderwijs zijn ambtenaar en voor hen geldt een andere bepaling. Daarom zijn de confessionele bonden en werkgevers de belangrijkste partijen in het conflict. Wel zullen de andere werkgevers en bonden vanmiddag tijdens het formele overleg meepraten.

De CNV Onderwijsbonden werden de afgelopen weken bedolven onder telefoontjes van schoolbesturen die de financiële gevolgen van de flexwet niet zagen zitten. Ze stelden dat ze zonder vacatures geen extra mensen in dienst kunnen nemen.

Volgens een woordvoerder van de CNV Onderwijsbonden is het belangrijk dat jonge docenten niet jarenlang ,,als zakken zand van de ene school naar de andere school gesleept worden'', zonder dat daar een vast dienstverband tegenover staat. Maar zowel de bond als de schoolbesturen zagen in dat het naar huis sturen van kinderen geen oplossing was, zegt de woordvoerder.