Achterdeur

Eindelijk leek er een kentering te komen in de Nederlandse schaamlappencultuur. Zowel ING-bestuurder Minderhoud als de bestuursvoorzitters Eigenfeld (Ceteco) en Schreve (Ten Cate) werden eind vorig jaar openlijk verantwoordelijk gehouden voor de slechte gang van zaken. Dat schiep duidelijkheid: waarom moet de reden van vertrek altijd geheim worden gehouden?

Maar de nieuwe trend is een vroege dood gestorven. Het vertrek van president-commissaris Maljers bij Philips ging gepaard met de schaamlap `persoonlijke omstandigheden'. Een nadere verklaring van deze gewichtige gebeurtenis zou volgens president Boonstra de privacy schenden. Nog even en Philips houdt de verliezen geheim. Wat betekenen al die rode cijfers niet voor de persoonlijke levenssfeer van de verantwoordelijke manager?

Maar Philips is lang niet het enige concern dat persoonlijke omstandigheden, het verlangen naar een nieuwe uitdaging of een dringende behoefte aan een adempauze als reden voor ontslag aanvoert. Een financieel directeur van KPN vond vorig jaar de achterdeur al snel en zonder een redelijke verklaring. De financiële man bij Baan vond zijn functie veel te druk. Nu is hij de hoogste man bij het beursfonds GTI, wat blijkbaar veel rustiger is.

Het handelshuis Ceteco kwam vorige week wel met een heel mooie verklaring voor het afscheid van zijn financiële man. Volgens bestuursvoorzitter Houben van Ceteco heeft diens carrière ,,in goed overleg een andere wending'' gekregen. Voor de insider komt deze taal nauwelijks als een verrassing: Houben verliet vorig jaar Philips. Om persoonlijke redenen.