Website

De lentegroene website van de provincie Drenthe opent met de mededling dat 20 februari het Provinciehuis is geopend. Geïnteresseerden kunnen dan meedoen aan een quiz of politieke debatten in het kader van de aanstaande verkiezingen. Op de heldere site staan antwoorden op vragen (hoeveel statenleden heeft de provincie Drenthe?), uitleg over het provinciale beleid en bestuur, en stukken `ter inzage'.

(www.drenthe.nl)