WAO-uitkering (1)

In NRC Handelsblad van 28 januari gaat VVD-Kamerlid Wilders er prat op dat zijn fractie als enige ,,niet onderuitging egen de lobby van ME-patiënten''. Volgens hem ging de meerderheid van de Tweede Kamer akkoord met een versoepeling van de WAO-keuringen voor ME-patiënten. Dit is volgens hem een van de redenen waarom de WAO nu weer ter discussie staat. Wilders' opmerkingen zijn in strijd met de werkelijkheid. Er is geen sprake van een versoepeling van de keuringsregels. Wel is het de bedoeling dat een eind gemaakt wordt aan een praktijk die, in strijd met die regels, arbeidsongeschikte mensen uitsluit van een WAO-uitkering.

Een complete stroming onder verzekeringsartsen is namelijk van mening dat er geen recht bestaat op een WAO-uitkering wanneer geen lichamelijke of psychische afwijking als oorzaak van de klachten is aangetoond. De arbeidsongeschiktheid zou in dat geval niet objectiveerbaar zijn.

Dit is in strijd met de regels volgens welke bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid de gevolgen van ziekte en niet de oorzaken daarvan doorslaggevend zijn. Deze regels zijn in 1996 vastgelegd in de `Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium'. In de praktijk blijken ze nog steeds door een deel van de keuringsartsen niet te worden nageleefd. Helaas wordt deze stroming tot nu toe gesteund door de Centrale Raad van Beroep. Deze hoogste rechter in sociale verzekeringszaken acht zich niet aan de richtlijn gebonden. Het gevolg is dat veel arbeidsongeschikten met gezondheidsproblemen waarvan de oorzaak onbekend is ten onrechte worden uitgesloten van een WAO-uitkering.

De `lobby' van ME-patiënten waar Wilders het over heeft vertegenwoordigt een grote groep chronisch zieken die als gevolg van hun slechte gezondheid en hun vaak marginale maatschappelijke positie vrijwel geen middelen hebben om invloed uit te oefenen. Het enige wat sommigen kunnen doen is eens een brief schrijven naar een politicus. Deze `lobby' is bij Kamerlid Wilders duidelijk minder welkom dan de machtige lobby's van werkgevers en verzekeringsmaatschappijen.

    • Ynske Jansen
    • Secr. Steungroep Me