VS zetten Miloševic onder druk

De Amerikaanse regering stuurt 51 vliegtuigen naar Europa voor eventuele luchtaanvallen tegen Joegoslavië. De Verenigde Staten voeren zo de druk op om Joegoslavië dwingen een internationale vredesmacht in Kosovo te aanvaarden.

Onder de toestellen bevinden zich 12 stealth-bommenwerpers, 29 tankvliegtuigen en 10 EA-Prowlers – anti-radar toestellen. Ze completeren de NAVO-vloot van 260 vliegtuigen die binnen twee etmalen de aanval kan openen op de Serviërs.

De Joegoslavische president Miloševic deed dinsdag tegen de Amerikaanse onderhandelaar Christopher Hill geen enkele concessie op het punt van een NAVO-troepenmacht voor Kosovo. Montenegro, naast Servië de tweede deelrepubliek van Joegoslavië, toonde zich eerder deze week overigens bereid de havenstad Bar voor zo'n vredesmacht beschikbaar te stellen. De president van Montengro, Milo Djukanovic, leeft met Miloševic in onmin.

Door Miloševic' weigering over een vredesmacht te praten zijn de besprekingen tussen de Serviërs en Kosovaarse Albanezen in het Franse plaatsje Rambouillet in een impasse beland. Als er zaterdagmiddag om twaalf uur geen overeenstemming is, behoudt de NAVO zich het recht voor op luchtaanvallen. Ook de Franse president Chirac sloeg gisteren een dreigende toon aan. ,,Bij een mislukking zal de partij die verantwoordelijk is, alle gevolgen voelen. Ik herhaal: alle gevolgen.''

De Britse en Franse ministers van Buitenlandse Zaken, die de onderhandelingen voorzitten, zagen gisteren toch nog ,,enige vooruitgang''. Ze beklemtoonden dat de delegaties voor de tweede maal direct met elkaar hadden gesproken – normaliter shuttelen de bemiddelaars tussen de verdiepingen waar de delegaties zijn gehuisvest. De Brit Robin Cook zei op de vraag of Miloševic 'nee' tegen een vredesmacht defintief was: ,,De heer Miloševic beperkt zich zelden tot zulke korte antwoorden.''

Vuk Draskovic, de voormalige oppositiepoliticus die nu lid is van Miloševic' regering, suggereerde vanochtend dat Joegoslavië een akkoord zal tekenen als het Westen bereid is alle bestaande sancties op te heffen. Die zijn ingesteld om Joegoslavië tot toegevelijkheid rond Kosovo te bewegen. Volgens Servische kranten zou een vredesmacht acceptabel zijn als alleen landen met een ,,postieve grondhouding'' - Oost-Europese leden van de NAVO, Scandinavische landen – daaraan deelnemen.

Sabri Kicmari, lid van de Kosovaarse delegatie namens het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK, droeg gisteren bij aan de impasse door te verklaren dat het UÇK niet bereid is tot een ontwapening, een ander uitgangspunt van het westerse vredesplan op basis waarvan beide partijen in Rambouillet onderhandelen. ,,We zijn ervan overtuigd dat ontwapening geen deel zal uitmaken van het akkoord'', zei Kicmari. (AFP, AP, Reuters)