Toestemming voor inkorten lezersbrief

Ingezonden brieven over `gevoelige materie', zoals het Koningshuis, mag een dagblad niet drastisch inkorten en publiceren zonder de schrijver alsnog om toestemming te vragen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad voor de Journalistiek over een klacht van dr. H. Verwey-Jonker tegen NRC Handelsblad. De raad meent dat er sprake was van een `bijzonder forse inkorting met twee derden', in een brief waarin de schrijver een `deels op persoonlijke ervaringen gebaseerde schets van het functioneren van koningin Wilhelmina' gaf. Het had onder deze omstandigheden op de weg van de redactie gelegen om na te gaan of de schrijver na inkorting nog wel publicatie wenste. De klacht dat de redactie hierdoor ook de strekking van het artikel veranderde, acht de Raad ongegrond. Ook vindt de Raad dat door inkorting niet de wezenlijke kern van de ingezonden brief is aangetast.