Spaanse officieren moeten eed opnieuw afleggen

De linkse oppositie wil dat alle hoge militairen in Spanje opnieuw trouw zweren aan de koning en de grondwet. Dat is volgens de socialisten nodig, omdat de huidige generatie gezagvoerders in het leger een eed heeft afgelegd die nog stamt uit het Franco-tijdperk. En daar komen grondwet en koning niet in voor.

Militairen die vóór 1980 de eed hebben afgelegd, deden dat met een door Franco opgestelde formule uit 1936. Met deze tekst zweren soldaten dat ze hun `leiders' zullen gehoorzamen en dat ze hun laatste druppel bloed zullen `offeren' ter verdediging van de `vaderlandse orde'. In 1980 werd dit vervangen door `constitutionele orde', maar veel militairen die hun carrière zijn begonnen in de jaren zeventig, hebben de tekst uit 1936 nog uitgesproken, aldus El País.

In de nieuwe krijgswet, die vandaag aan de orde komt in het Spaanse congres, is een nieuwe eed opgenomen. Met deze eed, die is ontdaan van hoogdravende zinnen, zweert elke soldaat trouw aan de grondwet en de koning. De socialisten zullen vóór de wet stemmen, maar willen tevens dat alle hoge militairen opnieuw de eed afleggen. Spanje krijgt in 2002 namelijk een beroepsleger en de socialisten willen voorkomen dat de soldaten in dat leger een andere eed hebben afgelegd dan hun superieuren. Aangezien militairen normaliter maar één keer in hun carrière een eed afleggen, hebben de socialisten het ministerie van Defensie verzocht een procedure te ontwerpen, die het mogelijk maakt om dat ook voor een tweede keer te doen.