PROCEDURE

Emigreren doe je niet zomaar. Als eenmaal het besluit is genomen Nederland te verlaten, kan de toelatingsprocedure nog lange tijd in beslag nemen. Dit verschilt uiteraard sterk per land. Sommige landen hebben strengere immigratiewetten dan andere.

Binnen de Europese Unie (EU) zijn de minste problemen te verwachten. Zolang de emigrant in zijn eigen onderhoud voorziet mag hij als inwoner van een EU-land drie maanden lang werk zoeken in een ander land. Gaat hij er ook (langdurig) wonen dan moet een verblijfsvergunning worden aangevraagd.

Buiten Europa ligt het veelal moeilijker. Canada bijvoorbeeld verstrekt jaarlijks mondiaal ongeveer 220.000 verblijfsvergunningen. Toch komt lang niet iedereen in aanmerking hiervoor. De nadruk bij toelating ligt op mensen met een vakdiploma, een hogere opleiding of ruime ervaring in het bedrijfsleven. De procedure kan met gemak een jaar in beslag nemen. Een dergelijke selectie geldt ook voor veel andere landen. Voor toelatingscriteria kan de aspirant-emigrant zich het best wenden tot ambassade of consulaat.

Bij emigratie is het vaak lastig om vanuit Nederland een baan te vinden. Werkgevers willen doorgaans eerst weten of de aspirant-emigrant wordt toegelaten. Oriëntatie op de arbeidsmarkt ter plaatse is wel mogelijk via `jobbanks' op Internet, lokale arbeidsbureaus of jobhunters kijken.

Dat kan ook van belang zijn bij de keuze van de nieuwe woonplaats. Het is eveneens van belang diploma's en referenties te vertalen en te legaliseren.

Eenmaal in het buitenland zijn er tal van mogelijkheden om contact te houden met vrienden en familie in Nederland. Uiteraard via de telefoon en fax maar zeker via Internet. Dat is vaak ook de goedkoopste optie. Een e-mail van Nieuw Zeeland naar Nederland kost een paar seconden telefoontikken en wordt meteen bezorgd. Overigens zullen lang niet alle in Nederland gekochte computers in het buitenland werken. De emigrant die nog tot aanschaf moet overgaan, kan dit het beste in het land van bestemming doen.

Ambassade Canada, Sophialaan 7, 2514 JP, Den Haag, (070) 311 16 00.

Ambassade Australië, Carnegielaan 4, 2517 KH, Den Haag, (070) 310 82 00.

Ambassade Nieuw Zeeland, Carnegielaan 10 et4, 2517 KH, Den Haag, (070) 346 93 24.