Opvang asielzoekers kost 1 miljard meer

De opvang van asielzoekers heeft vorig jaar 2,2 miljard gulden gekost.

Dit blijkt uit de vertrouwelijke cijfers van de rijksuitgaven over 1998, die morgen in de ministerraad worden besproken. Het grootste deel (1,9 miljard gulden) betreft uitgaven van het ministerie van Justitie voor de opvang, de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), rechtshulp en tolken.

De ministeries van Onderwijs en van Binnenlandse Zaken nemen respectievelijk 100 en 200 miljoen gulden voor hun rekening.

De gerealiseerde uitgaven van 1998 spelen een rol bij de bijstellingen van de begroting voor het lopende jaar, die binnenkort in de voorjaarsnota van minister Zalm (Financiën) worden gepresenteerd.

Oorspronkelijk had Justitie in de begroting voor 1998 een bedrag van 1,2 miljard uitgetrokken voor de IND en de opvang van asielzoekers. Tussentijds werd dit bedrag verhoogd tot 1,8 miljard gulden en nu blijkt nog honderd miljoen gulden meer te zijn uitgegeven.

Voor dit jaar heeft Justitie 1,6 miljard gulden begroot. Dit bedrag is gebaseerd op een daling van het aantal asielaanvragen vergeleken met het afgelopen jaar. Maar staatssecretaris Cohen (Justitie) heeft inmiddels al aangekondigd dat dit jaar een aanzienlijk hoger aantal asielzoekers wordt verwacht.

Het opvangstelsel zou hierdoor kunnen ontploffen, zei de staatssecretaris begin dit jaar.

NIEUWE ENQUÊTE: pagina 8