Opnieuw discussie over toetreding Malta tot EU

De Europese Commissie wil dat Malta toegelaten wordt tot de groep landen die onderhandelt over toetreding tot de Europese Unie. De lidstaten van de EU zijn echter verdeeld over de positie van Malta. De staats- en regeringsleiders zullen in juni tijdens een top in Keulen beslissen wat zij doen met de aanbeveling van de Commissie, die is opgesteld door Eurocommissaris Van den Broek.

Malta vroeg al in 1993 het lidmaatschap van de EU aan. Maar in 1996 werd die aanvraag bevroren nadat de socialisten met een nipte meerderheid de verkiezingen hadden gewonnen. Vorig jaar werden de socialisten eveneens met een nipte meerderheid door de christen-democraten verslagen. De nieuwe christen-democratische regering besloot de aanvraag van het lidmaatschap van de EU weer te activeren.

Als de Europese regeringsleiders de aanbeveling van de Commissie volgen, kan Malta nog dit jaar aanschuiven bij de onderhandelingen over toetreding tot de EU, die op het ogenblik gevoerd worden met Polen, Tsjechië, Hongarije, Slovenië, Estland en Cyprus. Malta zou dan Letland, Litouwen, Roemenië, Bulgarije en Slowakije passeren. Die landen willen ook tot de EU toetreden, maar moeten eerst meer hervormingen doorvoeren voordat zij voor onderhandelingen geschikt worden geacht.

Nederland behoort met Frankrijk tot de lidstaten die bezwaren hebben tegen een snel begin van onderhandelingen met Malta. Daarbij worden niet de bevindingen bekritiseerd van de Europese Commissie, die vindt dat Malta de concurrentiedruk van de interne markt van de EU op middellange termijn kan doorstaan, als het vasthoudt aan het bestaande economische hervormingsprogramma. Gevreesd wordt dat als Malta aan de onderhandelingstafel komt, de druk toeneemt om andere landen die nu nog in de wachtkamer zitten, ook toe te laten. Scandinavische landen willen dat Letland en Litouwen snel in de kopgroep komen. Als dat gebeurt wil Frankrijk Roemenië er ook bij hebben. Volgens Brusselse diplomaten heeft de EU voorlopig genoeg om handen met de huidige onderhandelingspartners en met de interne hervormingen die voltooid moeten zijn voordat nieuwe landen toetreden.

    • Ben van der Velden