`Nieuws'

Precies twee weken geleden zag Nederland er anders uit. Een land in rep en roer, een volk in nood. Alle gesprekken gingen nog maar over één onderwerp: het verzwegen El Al-telefoontje over `de giftige lading'. Premier Kok was razend, commentatoren waren verbijsterd en de Bijlmerbewoners hadden het, evenals de Bijlmeronderzoeksjournalisten, `altijd al geweten'.

Ik had geen deel aan de algehele verontwaardiging, alleen al om de eenvoudige reden dat ik met 39 graden koorts in een staat van mentale onthechting verkeerde. Het bood me wel de gelegenheid om de hele dag met één oog naar de verrichtingen van de parlementaire enquêtecommissie te loeren.

Ik weet nog hoe ik aan het einde van de middag tevreden in slaap sukkelde. We hadden nog even weinig zekerheid als aan het begin van die woensdag, maar het waren interessante verhoren geweest. 's Morgens had S.Koopmans van de Luchtverkeersbeveiliging gezegd dat er een verzwegen telefoontje over de giftige lading was geweest,

's middags had F.Erhart van de Rijksluchtvaartdienst met klem verzekerd dat deze onthulling op een fout van de bewuste El Al-medewerker was gebaseerd: die lading was er in Amsterdam al uitgegaan.

's Avonds zette ik nog even het NOS-Journaal aan om te horen of ik het allemaal goed had begrepen. Helaas, ik had er niets van begrepen. De boys van het NOS-Journaal en later Netwerk schotelden me een totaal andere werkelijkheid voor. Daarin was alleen nog maar plaats voor de `onthulling' van Koopmans, die zo gretig was overgenomen door commissielid mevrouw Augusteijn. In het NOS-Journaal ging het twintig minuten lang over het opeens onomstotelijke feit dat de lading giftig was geweest en dat de autoriteiten dat hadden verzwegen. De tegenspraak van Erhart werd samengevat in twee onduidelijke zinnetjes.

Toen kwam Netwerk. Presentator Aart Zeeman zat, zoals gebruikelijk, in de studio te ejaculeren van de opwinding. Hij had een Bijlmerbewoner als hoofdgast die hij steeds zijn favoriete vraag stelde: ,,Bent u niet ver-schrik-ke-lijk boos?'' Elk gesprek en elke mededeling in die uitzending waren doordesemd van de stelligheid dat de lading giftig was geweest. Erhart werd zelfs niet meer genoemd.

Gisteren kwam El Al-medewerker Aaij tegenover de commissie bevestigen hoe zeer hij zich had vergist. Het NOS Journaal bracht er 's avonds na een kwartier een korte, rommelige samenvatting van, en ook Netwerk had het onderwerp naar het slot weggemoffeld.

Nieuws in Nederland: het is maar bij wie je het bekijkt.

    • Frits Abrahams