Moskou laat aanspraak op de Krim varen

Met de ratificatie van een vriendschapsverdrag tussen Rusland en de Oekraïne heeft Moskou woensdag zijn territoriale aanspraken op het schiereiland de Krim formeel laten varen.

Ondanks sterke oppositie van nationalistische senatoren heeft de Federatieraad, Ruslands Eerste Kamer, het omstreden verdrag met 106 tegen 25 stemmen aanvaard. ,,Rusland geeft de Krim en de havenstad Sevastopol op'', concludeerde de Moskouse burgemeester Joeri Loezjkov bitter. President Koetsjma van de Oekraïne, zichtbaar opgelucht, prees het besluit juist als ,,historisch''.

Een sluimerend conflict over het lot van de roestende, maar strategische Zwarte Zee-vloot lijkt nu uit de weg geruimd. Afgesproken is dat Moskou de marinebasis Sevastopol twintig jaar zal huren van de Oekraïne als thuishaven van zijn deel van de oorlogsvloot, die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is verdeeld. Moskou en Kiev hebben ook vastgelegd dat ze geen allianties zullen aangaan met derden, indien die bedreigend zijn voor een van beide. De uitleg van die clausule is echter verschillend: in Moskou leest de minister van Buitenlandse Zaken daaruit ,,dat de Oekraïne wordt ontmoedigd toenadering te zoeken met de NAVO''. Kiev flirt juist met die gedachte, en zegt dat zo'n bondgenootschap niet bedreigend is.

De Federatieraad heeft woensdag een voorwaarde aan ratificatie gesteld: de Oekraïne dient op zijn beurt drie overeenkomsten over de Zwarte Zee-vloot te ondertekenen. President Koetsjma zegt dat hij geen obstakels ziet, maar ook in zijn land is er oppositie van nationalisten.