Melkert wil aanscherping van asielbeleid

PvdA-fractievoorzitter Melkert pleit tegen verdere opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Volgens Melkert kan Nederland het zich niet meer veroorloven ,,de verantwoordelijkheid over te nemen voor mensen die hier zorgvuldig zijn gehoord, maar zijn afgewezen''.

Dat zei Melkert gisteren tijdens een partijbijeenkomst in Utrecht. ,,Als een asielverzoek is afgewezen, of als er een einde komt aan de toegekende tijdelijke status van de vluchteling, dan moet het ook einde verhaal zijn'', aldus Melkert. Dat geldt volgens de PvdA-fractievoorzitter ook voor asielzoekers uit landen die hun eigen onderdanen niet willen terugnemen. Melkert: ,,Dat betekent: geen aanspraak meer op voorzieningen hier. Het verdere reisdoel is eigen verantwoordelijkheid.''

Hoewel een dergelijk voornemen ook al in het regeerakkoord staat van het tweede paarse kabinet, hebben Melkerts uitlatingen veel reacties bij de andere politieke partijen losgemaakt. Coalitiepartner D66 toonde zich gisteravond bij monde van fractievoorzitter De Graaf verbaasd, omdat er tot nog toe, ook door de PvdA, een onderscheid wordt gemaakt tussen uitgeprocedeerde asielzoekers die wel en die niet meewerken aan hun terugkeer.

CDA-leider De Hoop Scheffer zei vanmorgen dat de PvdA een ,,draai van 180 graden'' heeft gemaakt, omdat de sociaal-democraten tot nog toe vonden dat afgewezen asielzoekers na drie jaar automatisch een verblijfsvergunning moesten krijgen. Fractievoorzitter Rosenmöller van GroenLinks betitelde de uitspraak van Melkert als ,,kortzichtig en opportunistisch'', omdat de PvdA ,,alleen maar de VVD de wind uit de zeilen wil nemen''. De VVD zou vanavond pas reageren op de uitlatingen van Melkert.

Tot nu toe heeft de VVD zich in de campagne nog niet duidelijk uitgelaten over het asielbeleid. Bij de Statenverkiezingen van vier jaar gelden wist de toenmalige VVD-leider Bolkestein mede door het issue van de vreemdelingen veel stemmen te trekken.

Gisteren probeerde vice-premier Jorritsma (VVD) tijdens een bijeenkomst in Noorwijk meer aandacht te vragen voor de infrastructuur. Zij pleite nog eens voor snelle aanleg van de A4 tussen Den Haag en Rotterdam. Jorritsma: ,,Het is bijna beschamend hier nog over te moeten praten. Het is het langstliggende zandbed van Nederland en ook het duurste. Gezien het politieke slagveld valt te vrezen dat het nog een aantal jaren zal duren voordat die weg er is. Als die er al komt.''