Kodak Benelux zet integratie door

De directie van Kodak Benelux zet haar eerder voorgenomen integratie van diverse bedrijfsactiviteiten door, na een haalbaarheidsonderzoek dat onlangs is voltooid. Daarover is de ondernemingsraad van Kodak Nederland gisteren ingelicht. Tot de voorgenomen reorganisaties behoort de verplaatsing van de afdelingen orderverwerking en debiteurenadministratie van Vianen naar Parijs. Alle zestien medewerkers van die afdelingen krijgen een baan in Parijs en een aantrekkelijk `huisvestingspakket' aangeboden. De integratie beoogt structurele verlaging van de kosten, passend binnen de bezuinigingen die moedermaatschappij Eastman Kodak wereldwijd doorvoert.