Janmaat ronselde handtekeningen

De Centrumdemocraten (CD) hebben daklozen en verslaafden betaald voor hun handtekening op een ondersteuningslijst. De lijsten waren nodig om aan de provinciale verkiezingen deel te nemen. De CD doet in Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland mee. Uit naspeuringen van de onderzoeksgroep Kafka blijkt dat de CD in Leiden, Den Haag, Arnhem en Nijmegen handtekeningen van daklozen heeft geronseld. De Kieswet biedt geen mogelijkheden hiertegen op te treden. (ANP)