Gewesten van PvdA prefereren Van Hees

In de gewestelijke afdelingen van de PvdA lijkt er een voorkeur te bestaan voor de kandidatuur van Marijke van Hees voor het voorzitterschap van de partij.

De race om het partijvoorzitterschap van de PvdA is allerminst gelopen. Prominente PvdA-leden zoals Tweede Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven, oud-minister Van Thijn en politiek `headhunter' Dunning mogen zich de afgelopen weken achter de kandidatuur van het jonge duo Lennart Booij en Erik van Bruggen hebben geschaard. Wie echter zijn oor te luisteren legt in de twaalf gewesten van de PvdA, krijgt een heel ander beeld. Een meerderheid daarvan steunt de kandidatuur van de in Enschede woonachtige Marijke van Hees. En in Amsterdam, nota bene de `thuisbasis' van haar concurrenten Booij en Van Bruggen, is de stemming verdeeld.

Daarmee wordt de uitslag van de stemming over het partijvoorzitterschap, komende zaterdag tijdens het PvdA-congres in Utrecht, een uiterst spannende en onvoorspelbare. Dat komt mede door de onafhankelijkheid van de afgevaardigden. Zij zijn autonoom in hun keuze, zowel ten opzichte van hun eigen afdeling als ten opzichte van hun gewest. Wel houden ze rekening met de stemming in hun afdelingen, 540 in totaal. Afhankelijk van het aantal leden van de afdeling kunnen deze meer of minder afgevaardigden naar het congres sturen. Zo hebben de afdelingen uit Noord- en Zuid-Holland tezamen bijna de helft van het totaal aantal afgevaardigden op het PvdA-congres.

Gewestelijke bestuurders uit Friesland, Overijssel, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland, Zeeland, Limburg, Drenthe en Groningen, zeggen desgevraagd een voorkeur te bespeuren voor Van Hees. De vertegenwoordigers in het partijbestuur van Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht, melden dat de kandidaten gelijk op gaan. Geen van de bestuursleden rapporteert in zijn of haar gewest het bestaan van een voorkeur voor Booij en Van Bruggen.

De strijd tussen de kandidaten gaat vooral over de vorm. Inhoudelijk bestaat er weinig verschil tussen de kandidaten. Booij (28) en Van Bruggen (30), die het voorzitterschap samen willen doen, profileren zich als jong en vernieuwend. Marijke van Hees (37) moet het hebben van haar bestuurservaring en haar aanhang buiten de Randstad.

Het partijbestuurslid voor Overijssel, H. Wevers, zegt dat in zijn gewest de voorkeur uitgaat naar Van Hees omdat de leden behoefte hebben aan een ervaren bestuurder. ,,Booij en Van Bruggen kunnen een dag lang de stad op zijn kop zetten, maar daarmee maak je nog geen beleid'', zegt hij. K. Beks, afgevaardigde in het bestuur voor Friesland, meent dat de stemverhouding in zijn gewest dertig tegen zeventig procent is, in het voordeel van Van Hees. Hij zegt dat veel leden Booij en Van Bruggen inhoudelijk te zwak vinden.

In het noorden van Noord-Holland gaat de voorkeur uit naar Van Hees, zegt het partijbestuurslid voor die regio, M. Dekker, maar in het randstedelijke deel van Noord-Holland gaan de kandidaten volgens haar `gelijk op'. Volgens Dekker overheerst in de partij het gevoel dat er genoeg vernieuwing is geweest. ,,De leden willen nu consolidatie.''

In het gewest Groningen bestaat een voorkeur voor Van Hees, zegt gewestelijk bestuurslid en oud Jonge Socialistenvoorzitter T. van Dekken. Zelf is hij voor Booij en Van Bruggen, maar hij constateert bij gevestigde kaderleden scepsis jegens het duo uit de Randstad.

In Drenthe was afgelopen maandag een bijeenkomst met congresafgevaardigden waaruit bleek dat de meeste steun uitgaat naar Marijke van Hees, vertelt K. Fonck, secretaris van het gewestelijk partijbestuur in Drenthe. Bij de partijafdeling in Leiden was er ook een bijeenkomst waar Marijke van Hees als favoriet naar voren kwam, zegt J. de Sain, partijbestuurslid voor Zuid-Holland. Maar zij meent dat de steun in de rest van het gewest gelijk op gaat. ,,Met Van Hees is er minder kans op interne ruzies, maar Booij en Van Bruggen maken de partij levendiger'', zegt zij.

Deze week ondertekende een aantal PvdA-prominenten zoals Van Nieuwenhoven en Dunning, een steunbetuiging aan Booij en Van Bruggen. Van Hees heeft gisteren in een brief aan het ANP laten weten dat zij dit een ,,ouderwetse manier van politiek bedrijven'' vindt. Ze zegt zelf een aanbod van prominenten om openlijk hun steun te betuigen aan haar kandidatuur te hebben afgeslagen.

    • Daniela Hooghiemstra