Flexibeler arbeidsvoorwaarden bij Rijk

Ministeries moeten een grotere vrijheid krijgen om de arbeidsvoorwaarden van hun ambtenaren in te vullen. Individuele ambtenaren krijgen een grotere vrijheid in de samenstelling van hun pakket arbeidsvoorwaarden. Variabele beloning zal meer dan tot nu toe bij het Rijk zijn intrede doen. Dat staat in de arbeidsvoorwaardennota die minister Peper van Binnenlandse Zaken onder de titel ,,Ruimte voor individu en organisatie'' naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Binnen de ,,beheerste inkomensontwikkeling'' die Peper voorstaat moet er veel meer ruimte komen voor variabele beloning ten opzichte van het vaste salaris. Een dergelijke aanpak komt volgens Peper de motivatie en productiviteit ten goede. (ANP)