Deelakkoord in Duitse metaalsector

Na twee dagen onderhandelen heeft bemiddelaar Hans-Jochen Vogel (SPD) gisteravond een voorlopig akkoord bereikt voor de ruim 800.000 metaal-arbeiders in Baden-Württemberg.

Het is nog niet duidelijk of dit deelakkoord tot een landelijke CAO-regeling voor alle 3,5 miljoen werknemers in de metaalindustrie zal leiden. Het voorlopige akkoord behelst een loonsverhoging van 3,2 procent en een extra betaling van 1 procent, die niet van de winstontwikkeling in metaalondernemingen afhankelijk is. Daarnaast krijgen de werknemers een eenmalige uitkering voor de maanden januari en februari van dit jaar van 350 mark. De looptijd van deze CAO geldt 10 maanden.

IG Metall, de machtige vakbond van metaalwerknemers, had een loonsverhoging van 6,5 procent geëist. De werkgevers wilden aanvankelijk niet verder gaan dan 2,8 procent.

Het akkoord, dat vannacht werd bereikt tussen Vogel, de metaalwerkgevers en IG Metall, geldt vooralsnog voor de ruim 800.000 werknemers in de metaalindustrie in Baden-Württemberg, waar de grote auto-concerns gevestigd zijn. Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden van de werkgevers- en werknemersorganisatie.

De voorzitter van de metaalwerkgevers Werner Stumpfe zei vanmorgen in een reactie er weinig voor te voelen het akkoord voor Baden-Württemberg voor heel Duitsland te laten gelden. Ook andere vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties lieten zich sceptisch uit over het akkoord, dat zij eigenlijk te duur vinden. Stumpfe waarschuwde, dat als het akkoord landelijk wordt afgekondigd, dit vele arbeidsplaatsen zal kosten.

Vooral het Oosten van Duitsland moet naar mening van Stumpfe buiten de te kostbare regeling vallen. De werkgeversorganisatie in Oost-Duitsland noemde het akkoord ,,een klap in het gezicht''.

Van werknemerszijde werd positief op het bereikte akkoord gereageerd. Vice-voorzitter van IG Metall Peters raadt de achterban aan met het akkoord in te stemmen. Volgens hem moet de regeling ook voor het Oosten van Duitsland gelden. Daar kan de CAO evenwel een maand later in werking treden, aldus Peters. Stemt de achterban van de werkgevers- en werknemersorganisaties met het akkoord in, dan is een landelijke staking in de metaalbranche in Duitsland, die voor begin maart was gepland, van de baan.

    • Michèle de Waard