België

Rik Wouters

Zijn vrouw Nel was zijn favoriete model. Zij kleedde zich vaak uitdagend om de schilder tot inspiratie aan te zetten, maar zij klaagde vaak bij vriendinnen dat haar man haar enkel zag als een mengeling van kleuren en vormen en niet als vrouw. Als armoede en ziekte clichés zijn voor een kunstenaarsleven dan gold dat zeker voor Rik Wouters (1882-1916). Vijf jaar voor zijn dood kreeg hij erkenning en beloning voor zijn werk, maar de kanker was niet meer te stoppen. Hoe kort en triest zijn leven was, valt niet op te maken uit zijn schilderijen, waarin de kleurrijke invloed van Paul Cézanne onmiskenbaar is. Op de expositie in Mechelen is voornamelijk werk te zien waarvoor Nel model stond. Rik Wouters, CC Antoon Spinoy, Minderbroedersgang 5 (ingang Melaan), Mechelen. T/m 11 apr, di t/m zo 10-18u. Inl 00-3215294000.

Nederlands

Brussel heet een tweetalige stad te zijn, maar lang niet alle inwoners beheersen beide landstalen. Nederlandstaligen vormen een minderheid in de hoofdstad. Dat stemt de Vlaamse minister Grouwels niet vrolijk. Daarom introduceerde zij een week vol Nederlandstalige cultuur. Bedoeld als dialoog met anderstaligen, maar het zou ook uitgelegd kunnen worden als onverhulde propaganda voor de Nederlandse taal en de Vlaamse identiteit in de hoofdstad. Toneel, film, literatuur en muziek in het Nederlands worden voorzien van Franse ondertitels of uitleg in het Frans. Cultuurweek Parlando, 25 febr t/m 7 mrt. Programma en inl 00-3222236832.

Fernand Scribe

Bij een ongeluk in zijn jeugd verloor Fernand Scribe twee vingers, waardoor hij zichzelf ongeschikt achtte om te werken. Geld had de zoon van de rijke katoenfabrikant genoeg en Scribe vulde zijn leven met het maken van reizen en het kopen van kunst. Samen met vrienden richtte hij in Gent het Museum voor Schone Kunsten op. Hij hoopte hiermee de stad cultureel aanzien te geven. Bij zijn dood in 1913 liet hij zijn privé-collectie aan het museum na. Het museum eert zijn mecenas nu met een tentoonstelling uit diens verzameling en werken uit de collecties van zijn rijke vriendenkring. De vrienden van Scribe, Museum voor Schone Kunsten, Citadelpark, Gent. T/m 14 mrt, di-zo, 9u30-17u. Inl 00-3292221703.

En verder

Striptekenaar Claude Derid tekent serieuze indianenverhalen, tentoonstelling in het Stripmuseum, Zandstraat 20, Brussel. T/m 13 juni, di t/m zo 10-18u; tentoonstelling over verschillen en overeenkomsten tussen Arabische en Westerse cultuur in CC Belgica, Kerkstraat 24, Dendermonde t/m 3 mrt 00-3252202626; Le Paradis n'est pas artificiel, l'enfer non plus van Ezra Pound t/m 21 febr in Les Tréteaux (tegenover de Koninklijke Vlaamse Schouwburg), Brussel res 00-3222176937 en van 24 t/m 27 febr in het Zuiderpershuis, Antwerpen res 00-3232480100