`Auto duurder per gereden kilometer'

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) komt nog deze kabinetsperiode met voorstellen om de kosten per kilometer voor automobilisten te verhogen. De vaste lasten, zoals de motorrijtuigenbelasting, kunnen dan omlaag.

Dat zei de minister vanmiddag bij de presentatie van de Perspectievennota voor het verkeers- en vervoerbeleid voor de periode tot 2003. De nota is een discussiestuk dat als basis dient voor het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan dat eind dit jaar zal verschijnen.

Volgens minister Netelenbos is Nederland te vol om in de komende dertig jaar veel nieuwe wegen te bouwen. Bovendien stuit de aanleg van nieuwe infrastructuur op steeds meer verzet bij de bevolking. Daarom wil het kabinet zorgen voor een betere benutting van de bestaande wegen.

Behalve van reeds bestaande projecten zoals rekeningrijden heeft de minister hoge verwachtingen van spitsstroken en wisselstroken.

Ook wil Netelenbos technologische ontwikkelingen stimuleren door meer praktijkexperimenten toe te staan.

Netelenbos hoopt dat automobilisten de auto vaker zullen laten staan wanneer de variabele lasten toenemen. De minister denkt daarbij aan de introductie van een kilometerprijs, waarvoor de benodigde techniek overigens nog moet worden ontwikkeld.

Een andere mogelijkheid is het verhogen van de benzine-accijnzen. Daarvoor is het kabinet echter afhankelijk van de buurlanden. Verder kijkt de minister samen met staatssecretaris Vermeend (Financiën) naar mogelijkheden om de belasting op kleinere voertuigen te verlagen.

Volgens de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) zal het autogebruik met vijftien procent dalen als de motorrijtuigenbelasting en de belasting op personenauto's en rijwielen afhankelijk wordt van de grootte van de auto. Het autobezit zal dan met ongeveer zeven procent afnemen. De maatregelen zouden volgens de AVV leiden tot een afname van 40 tot 60 procent van de files.

Het kabinet voelt er voorlopig nog weinig voor om provincies en gemeenten een eigen prijsbeleid te laten voeren op de regionale wegen. Bij de voorbereiding van de Perspectievennota hadden de decentrale overheden daar bij de minister op aangedrongen. Maar Netelenbos noemde dat vanmiddag ,,een brug te ver''.