Aandelenzwendel bij STE onbekend

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) heeft de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC meer informatie gevraagd over mogelijke aandelenzwendel vanuit Amsterdam. De STE bepaalt op basis daarvan of het bedrijf Webster Green, dat geen vergunning bezit voor het handelen in effecten, de Wet Toezicht Effectenverkeer heeft overtreden.

De SEC heeft de STE twee weken geleden al ingelicht over mogelijke zwendelaars in aandelen. Zij benaderen hun slachtoffers telefonisch en smeren hun aandelen aan, soms van niet bestaande bedrijven. Het geld is al spoedig nadat de `klant' het heeft overgemaakt, onvindbaar.

Tot nu toe heeft de STE zelf geen onderzoek ingesteld naar Webster Green. Mocht de Nederlandse toezichthouder van de SEC te horen krijgen dat Webster Green inderdaad een malafide effectenhandelaar is, dan wordt de Economische Controledienst ingeschakeld. Die heeft meer bevoegdheden dan de STE.