Twee leden Koerdisch parlement bemiddelden

De Duitse Europarlementariër J. Sakellariou en twee leden van het Koerdisch parlement in ballingschap hebben gisteravond vanaf tien uur bemiddeld tussen de Nederlandse autoriteiten en de Koerdische gijzelnemers in de residentie van de Griekse ambassadeur. Rond een uur was er een akkoord.

Aanvankelijk eisten de Koerdische bezetters dat ze niet strafrechtelijk zouden worden vervolgd. Minister Korthals (Justitie) liet echter weten dat daarvan geen sprake kon zijn. Het kabinet voldeed wel aan de eis een verklaring op te stellen waarin bij Turkije wordt aangedrongen op een eerlijk proces voor Öcalan.

Tijdens de gijzelingsactie was er een crisiscentrum op het ministerie van Justitie, waar naast Korthals ook minister Peper (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Van Hoof (Defensie) aanwezig waren.

De politie heeft drie keer overwogen met geweld een einde te maken aan de bezetting van de residentie. Telkens werd hiervan op het laatste moment afgezien omdat er weer uitzicht was op een oplossing, aldus de Haagse burgemeester Deetman. Minister Korthals ziet in de gebeurtenissen geen aanleiding de Nederlandse inlichtingendiensten op te dragen extra aandacht te besteden aan de Koerdische beweging in Nederland.