Te vaak infuus voor antibiotica

Medisch-specialisten schrijven in zeker de helft van de gevallen ten onrechte toediening van antibiotica met behulp van een katheter voor. Bij deze patiënten zou volgens de regels volstaan kunnen worden met pillen. Antibiotica toedienen met een katheter is niet alleen duurder dan het medicijn in pilvorm, de behandeling leidt ook tot een langer verblijf in het ziekenhuis.

Dit blijkt uit een onderzoek in het Academisch Ziekenhuis Maastricht waarvan de resultaten deze week worden gepubliceerd in het Pharmaceutisch Weekblad. Het onderzoek werd onder honderd patiënten uitgevoerd op de afdeling interne geneeskunde. Het onderzoekteam bestond uit apothekers, een internist en een microbioloog.

Het zogeheten intraveneus, met een katheter, toedienen van antibiotica is behalve bij de voorbereiding op een operatie maar in een beperkt aantal gevallen noodzakelijk. Uit internationaal onderzoek blijkt dat patiënten die het medicijn door de mond innemen eerder genezen (tot drie dagen sneller) dan bij intraveneuze toediening. Veel ziekenhuizen stellen mede daarom regels aan het intraveneus gebruik van antibiotica.

Uit het Maastrichtse onderzoek blijkt dat veel artsen zich niet houden aan de richtlijn en intraveneus toe te dienen antibiotica veel vaker voorschrijven dan volgens de regels nodig is.

Volgens de onderzoekers gebeurt dit zeker in de helft en mogelijk zelfs in tweederde van de gevallen. Ze rekenen voor dat alleen op de afdeling interne geneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Maastricht jaarlijks vijftigduizend gulden op het medicijn te besparen is en 250.000 gulden op het ziekenhuisverblijf.

Volgens de onderzoekers schrijven artsen soms uit onzekerheid intraveneuze antibiotica onterecht (te lang) voor. Maar vaker blijkt dat ze zich liever houden aan ideeën als `zo doen we het al jaren' en of aan ongeschreven regels als `bij koorts altijd intraveneus' dan aan de gefundeerde richtlijnen. Eerder onderzoek naar de mate waarin huisartsen en medisch-specialisten richtlijnen hanteren leert dat ze die in het algemeen genomen alleen volgen wanneer dat `in hun kraam' past.