Kamer: flexwet aanpassen

Een meerderheid van D66, VVD, CDA, SP en de kleine christelijke partijen in de Tweede Kamer wil dat de flexwet wordt aangepast. De begin dit jaar ingestelde wet, die flexwerkers meer rechten geeft tegenover hun werkgever, heeft in het onderwijs tot veel problemen geleid. Werkgevers weigeren vervangers van zieke of afwezige leerkrachten na drie tijdelijke contracten in vaste dienst te nemen, wat volgens de flexwet verplicht is. De ministers van Onderwijs en Sociale Zaken menen samen met PvdA en GroenLinks dat de wet de mogelijkheid laat dergelijke problemen in CAO-overleg op te lossen.