Huishoudens lenen steeds meer

Huishoudens hadden eind vorig jaar voor 27,6 miljard gulden aan leningen uitstaan voor persoonlijke uitgaven. Het bedrag aan uitstaande schulden voor zaken als auto's en woninginrichting groeide daarmee met bijna 9 procent. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat de schuldenlast sinds 1991 niet meer zoveel is gestegen. Per huishouden bedraagt die ongeveer 4.100 gulden.

Gezinnen geven steeds meer uit aan duurzame consumptiegoederen. Vorig jaar groeiden die uitgaven met bijna eentiende in vergelijking met 1997. De bereidheid tot kopen is groot omdat er veel vertrouwen is in de economie. Ook de lage rente stimuleert de huishoudens geld te lenen. De rente is nog nooit zo laag geweest. Aan rente en kosten betaalde de consument vorig jaar 2,6 miljard gulden, bijna 10 procent van de uitstaande schuld.

Steeds meer huishoudens wagen zich aan een doorlopend krediet. Vorig jaar ging ruim 80 procent van de verstrekte leningen in de vorm van een doorlopend krediet. In 1990 was dit nog maar de helft. De consument maakt ook vaker gebruik van de mogelijkheid om rood te staan op de betaalrekening. De `roodstand' nam vorig jaar met bijna een kwart toe tot 9,5 miljard gulden. Gemiddeld stond een huishouden vorig jaar voor 1.400 gulden rood. Eind 1997 was dat nog 1.150 gulden. (ANP)