Gegevens niet naar verzekeraar

De wetenschappelijke vereniging van bedrijfsartsen en de artsenorganisatie KNMG roepen bedrijfsartsen op geen vertrouwelijke gegevens over zieke werknemers te verschaffen aan verzekeringsmaatschappijen. Verzekeraar Reaal eist zulke gegevens van bij haar tegen ziekteverzuim verzekerde werkgevers. De artsenorganisaties noemen dit ,,onaanvaardbaar'', omdat het de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt schaadt.