Franse markt voor elektra minder open

De Franse markt voor elektriciteit gaat nog minder open dan de regering van plan was. Onder druk van de communistische coalitiepartners zijn de voorwaarden verzwaard waaronder bedrijven kunnen kiezen waar zij elektriciteit inkopen.

Vrijdag wordt een Europese richtlijn van kracht die de elektriciteitsmarkt vergaand liberaliseert. Frankrijk is daar nooit een groot voorstander van geweest. Het nationale elektriciteitsbedrijf EDF heeft een dominante positie en wordt gezien als centraal in de energetische onafhankelijkheid van het land.

Voor de communisten speelt ook nog de vrees mee dat liberalisering banen gaat kosten. Bij EDF, en het daaraan gekoppelde Gas de France, hebben de zeer sterke vakbonden (nauw gelieerd aan de communistische partij) zeer gunstige arbeidsvoorwaarden bedongen. De 32-urige werkweek is daar al ingevoerd. De aantallen werknemers worden van oudsher door de bonden op peil gehouden.

In het Kamerdebat, dat gisteravond is begonnen, heeft staatssecretaris Pierret gezegd dat Frankrijk een ,,beheerste openstelling van de markt, een evolutie zonder revolutie'' nastreeft. ,,De invoering van concurrentie-elementen betekent niet dat de openbare dienstverlening een stap terug doet. Noch het personeel, noch de klanten hebben iets te vrezen van dit wetsontwerp.''

EDF zal voor 100 procent eigendom van de staat blijven. Tegelijk wil de Franse regering zorgen dat ,,de Franse elektriciteitssector en met name EDF een vooraanstaande rol vervult op de Europese markt''.

Terwijl buiten tussen 5.000 en 10.000 werknemers van EDF en GDF demonstreerden, deed de regering belangrijke concessies aan de communisten (PCF). Zo kunnen bedrijven volgens het nieuwe voorstel slechts eens in de vijf jaar van elektriciteitsleverancier wisselen. Verder zullen alleen producenten elektriciteit mogen aanbieden; de PCF wil handelaren en tussenpersonen weren.

De rechtse oppositie is tegen het wetsontwerp omdat het onvoldoende liberaliseert. Grote Franse groepen als Vivendi en Suez-Lyonnaise des Eaux zijn te trappelen om de markt de betreden zodra dat kan. In het buitenland zijn zij al actief in de energiesector.