De Grave is `verrast' over krantenartikel

Minister De Grave (Defensie) is ,,verrast'' door het artikel, gisteren in deze krant, van zijn plaatsvervangend directeur voorlichting, B. Kreemers, waarin deze pleit voor een parlementaire enquête naar de gebeurtenissen tijdens en na de val van Srebrenica in juli 1995.

De grote fracties in de Tweede Kamer vinden dat Kreemers zich als ambtenaar niet moet bemoeien met de vraag of er een parlementaire enquête moet komen maar een besluit daarover aan de Kamer moet laten.

Kreemers, die met verlof is gegaan, had de politieke leiding noch zijn collega's op Defensie vooraf ingelicht over zijn artikel. Hij had het gistermiddag, kort voor publicatie, ter lezing gegeven aan de secretaris-generaal, D. Barth.

Met zijn kritiek op de rol van de top van de landmacht in het onderzoek naar de Srebrenica-zaak had Kreemers iets willen rechtzetten na alle verwijten die hij als Srebrenica-voorlichter de afgelopen jaren wel van journalisten heeft gekregen, zo had hij aan Barth meegedeeld.

Vorig najaar had de door De Grave ingestelde commissie-Van Kemenade Kreemers al grotendeels van zulke verwijten vrijgepleit. Kreemers had zich er herhaaldelijk over beklaagd dat de top van de landmacht de politieke leiding en de voorlichting van Defensie niet tijdig of volledig op de hoogte hield in de Srberenica-zaak.

De Grave, die in Bosnië op bezoek is bij Nederlandse militairen, wilde niet ingaan op Kreemers' artikel. Hij volstond met te zeggen dat de Tweede Kamer over het houden van een parlementaire enquête moet beslissen. De Grave zei gisteravond in Sarajevo dat hij op een later moment in Den Haag met Kreemers zal spreken. De minister heeft vorig najaar laten weten dat medewerkers die naar de media ,,lekken' of buiten hem om kritiek op Defensie leveren eventueel op ontslag mogen rekenen. Hij wil zijn directie voorlichting reorganiseren en had Kreemers al uit die directie gehaald en hem belast met de regie van het Strategische Toekomstdebat Defensie (STD), dat 1 juli eindigt. Daarna gaat de ambtenaar voor enkele jaren naar het veiligheidsinstituut Clingendael.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer gaat minister De Grave vragen of hij het eens is met Kreemers' kritiek op de landmachttop.

De regeringsfracties van PvdA, VVD en D66 vinden dat Kreemers voor zijn beurt spreekt nu de Kamer zich nog beraadt op de vraag hoe de politieke besluitvorming moet worden onderzocht die aan de uitzending van Nederlandse militairen naar Bosnië voorafging.