Woordvoerder Defensie wil enquête naar `Srebrenica'

De Tweede Kamer moet een parlementaire enquête houden naar de gebeurtenissen tijdens en na de val van de Bosnische moslim-enclave Srebrenica in juli 1995. Het enquêtewapen, met zijn verschijningsplicht en onder-edestelling, is voor een goede waarheidsvinding aangaande `Srebrenica' veel geschikter dan het wetenschappelijk-historisch onderzoek waaraan het Instituut voor Oorlogsdocumentatie momenteel werkt.

Dit schrijft Bert Kreemers (43), plaatsvervangend directeur voorlichting van het ministerie van Defensie en sinds zomer 1995 Srebrenica-woordvoerder van het departement, vandaag in een artikel op de opiniepagina van deze krant. Volgens hem is er een reeks overeenkomsten tussen de ambtelijke en politieke behandeling van de Bijlmerramp en de behandeling van gebeurtenissen tijdens en na de val van Srebrenica. In beide gevallen is er sprake van ,,tot nu toe ontoereikend onderzoek'', dat bovendien door dienstonderdelen van de betrokken ministeries is verricht, namelijk door de Rijksluchtvaartdienst en de Koninklijke Landmacht.

Het onderzoek van de landmacht vertoont ,,hiaten'' en is ,,op tal van punten in strijd met de werkelijke gang van zaken''. ,,Nooit is opgehelderd of deze tekortkomingen onbewust gemaakte fouten zijn dan wel een bewuste poging zijn informatie achter te houden'', is Kreemers' klacht. Hij ziet overeenkomsten tussen de verdwijning van de cockpit-voicerecorder van het in de Bijlmer verongelukte El Al-vliegtuig en het verkeerd belichten van fotorolletjes uit Srebrenica in een marinelaboratorium. En in het feit dat ,,bij beide rampzalige gebeurtenissen hoofdpersonen het niet te nauw met de waarheid hebben genomen'', terwijl bovendien ,,lankmoedig'' met hun ambtelijke of politieke verantwoordelijkheid is omgegaan.

H.P.M. Kreemers is sinds vorige maand, en tot 1 juli, door minister De Grave belast met de begeleiding van het Strategisch Toekomstdebat Defensie (STD). In september wordt hij voor enkele jaren `uitgeleend' aan veiligheidsinstituut Clingendael. Zijn artikel is in zoverre ook opmerkelijk dat hem de afgelopen jaren door journalisten wel het verwijt is gemaakt dat hij als een soort `spin doctor' omging met de zaak-Srebrenica en informatie hierover `stuurde'.

SREBRINECA: pagina 9