Verkoop Nuon

Het bedrijfsleven in Gelderland adviseert de provincie haar meerderheid van de aandelen in het energiebedrijf Nuon te verkopen. De sociale partners schrijven het provinciebestuur dat haar belang en invloed in Nuon zullen afnemen door de fusie met andere energiebedrijven. Verkoop zou meer opbrengen dan de jaarlijkse dividenduitkering van 18 miljoen gulden. Het vrijkomende geld kan gebruikt worden voor grootschalige publieke investeringen, aldus de brief.