Vakbonden bundelen krachten in sport

Topsport is gewoon werk. Dat zei FNV-voorzitter L. de Waal gisteren bij de presentatie van FNV Sport. De nieuwe federatie is een krachtenbundeling van vijf vakbonden die binnen de sport aan belangenbehartiging doen: AbvaKabo FNV, de Bond voor Werknemers in de Sport (BWS), de Vereniging van Contract Spelers (VVCS), FNV Bondgenoten en de Vereniging van Beroeps Wielrenners (VVBW).

,,Sport is steeds meer een bedrijfstak geworden. Vandaag de dag blijft geen tak van sport meer uit de greep van de marktwerking'', staat er in de intentieverklaring die door vertegenwoordigers van de betrokken bonden werd ondertekend.

In de Nederlandse sportsector zijn volgens de laatste cijfers ongeveer 55.000 mensen professioneel werkzaam. De actieve sporters vormen daarvan nog een kleine groep (4.000), naast onder meer de werknemers bij sportverenigingen (15.000) en exploitanten van sportaccommodaties (17.500). Vooral met de mensen die in de anonimiteit werken is het soms ,,buitengewoon slecht gesteld'', zei J. Worrell, voorzitter van de Bond van Werknemers in de Sport. ,,Normale zaken als minimumloon en vakantiedagen blijken vreemd te zijn. Dat kan je je bijna niet voorstellen.'' De Waal: ,,Een gezonde, levensvatbare bedrijfstak kan niet zonder goede arbeidsverhoudingen.''

De Bond van Werknemers in de Sport (1.600 leden) kan met zijn vijf bureaukrachten de vraag om advies en hulp nauwelijks aan. Daarom is samenwerking met de genoemde partners een noodzaak. Bovendien geeft volgens Worrell de naam FNV Sport meer cachet. ,,De meeste mensen weten niet eens wat BWS is. Dat moet je eerst uitleggen. Dat ligt met FNV Sport anders.'' Ook voor de werknemers in de sport zelf is er op deze manier sprake van meer duidelijkheid. Worrell: ,,Er bestonden tot nu toe een heleboel afkortingen. Toch wisten de mensen vaak niet waar ze moesten zijn.''

FNV Sport biedt professionals hulp met het begeleiden en bemiddelen bij het opstellen van contracten met sportorganisaties, sponsors en zaakwaarnemers en met fiscale en jurische zaken. Ook zal de organisatie zich sterk maken voor de totstandkoming van cao's in de sport. FNV-voorzitter De Waal zei gisteren in Amsterdam in het aanstaande voorzitterschap van Hans Blankert bij de overkoepelende sportbond NOC*NSF een signaal te zien. De benoeming van de huidige voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO*NCW is volgens De Waal een teken dat de werkgevers in de sport geleidelijk tot ,,volwassen arbeidsverhoudingen'' komen.

De bundeling van ervaring en specialismen wordt door de betrokkenen als het belangrijkste voordeel van FNV Sport beschouwd. Met name de vakbond van de profvoetballers VVCS heeft door de jaren veel ervaring opgedaan en kan daarmee de mensen uit andere takken van sport behulpzaam zijn. Toch ziet ook VVCS-voorzitter Th. van Seggelen de samenwerking voor zijn organisatie als een voordeel, vooral omdat hij de positie ten opzichte van de overheid versterkt acht.

FNV Sport moet officieel nog worden opgericht. Het is de bedoeling dat dat binnen een paar maanden gebeurt. Er zal een bestuur moeten worden geformeerd en er wordt nog gezocht naar een bekend iemand met de benodigde capaciteiten die kan fungeren als boegbeeld voor de organisatie. Dat zal niet makkelijk zijn, want erg veel geld heeft FNV Sport niet ter beschikking. Het startkapitaal is 300.000 gulden, maar er wordt gehoopt op steun van overheid. De nieuwe organisatie moet na een aanloopperiode van drie jaar zijn levensvatbaarheid hebben aangetoond.