Speciaalzaak verliest meer terrein aan de supermarkt

De slagers en groenteboeren hebben het nog steeds moeilijk tegenover de opmars van de supermarkten. ,,Ook in 1998 hebben de speciaalzaken terrein verloren'', meldt de belangenorganisatie van de supermarkten CBL in een verslag over de supermarktbestedingen in 1998.

,,Er wordt vaak gezegd dat deze trend een einde neemt of zelfs wordt omgebogen'', schrijft het CBL, ,,omdat speciaalzaken beter aan de wensen van de moderne, veeleisende consument tegemoet kunnen komen.'' Een voorbeeld is volgens het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) het drogisterijkanaal. Maar in de meeste andere productcategorieën is het marktaandeel van de supermarkten toegenomen. De groei van het marktaandeel van supermarkten ten kosten van speciaalzaken doet zich vooral voor in de swector vlees en vis.

Belangrijkste reden voor de verdere opmars van de supermarkten is dat de meeste speciaalzaken om zes uur 's avonds dicht gaan. ,,Dat is jammer'', vindt het CBL, ,,niet alleen voor de betrokken ondernemers en hun klanten, maar ook voor de supermarkten die belang hebben bij een levendige winkelomgeving, ook 's avonds.''

In totaal is er vorig jaar voor 67 miljard gulden besteed aan het supermarktassortiment. Per persoon komt dat neer op 82,35 gulden. De volumegroei (in kilo's en liters) kwam in 1998 uit op 0,2 procent, minder dan de afgelopen twee jaar (1,8 procent in 1996 en 1,3 procent in 1997).

Het aandeel van horeca en catering (inclusief ziekenhuizen en dergelijke) in de verkoop van levensmiddelen is de afgelopen jaren toegenomen. Het aandeel van voeding die `buitenshuis' wordt genuttigd, bedraagt nu al 22 procent van de totale consumptie.

Per productgroep valt op dat de verkoop van vis sterk is toegenomen, onder meer ten koste van de verkoop van vlees. Ook de belangstelling voor kant-en-klaar-maaltijden stijgt nog steeds. Dalend is de verkoop van sigaretten via de supermarkt. Door de accijnsverhoging is de waarde van de verkochte tabaksartikelen wel gestegen. Ook bij de verkoop van bloemen is de stijging voornamelijk te danken aan prijsstijgingen.