Schilderswijk

Het gaat nog steeds niet goed in de Haagse Schilderswijk. Huisartsen schrijven er `verhuisrecepten' uit en de overlast veroorzaakt door drugspanden of geweld op straat is ondraaglijk. Voor NRC Handelsblad was het bezoek van de Britse vice-premier Prescott aan de Schilderswijk aanleiding om nog eens goed uit te pakken (18 januari). Het beeld dat gemeentelijke woordvoerders over de wijk naar buiten brengen – namelijk dat het steeds beter gaat met de Schilderswijk – deugt niet, zo wist de verslaggever te melden.

Dit strookt niet met de feiten en levert vooral een bijdrage aan de versterking van het slechte imago van de Schilderswijk als `nationale achterstandswijk'. Een imago dat het dagelijkse streven van de bewoners en ondernemers in de Schilderswijk om van hun wijk een plezierige woonwijk te maken ondermijnt en de overheidsinvestering in die wijk belachelijk maakt. Een imago bovendien dat de Schilderswijk al jaren aankleeft, de wijk maakt tot symbool van falend overheidsbeleid en de bewoners stigmatiseert tot hopeloze `gevallen'. Maar de laatste tien jaar is bijna de hele Schilderswijk vernieuwd. Naast de fysieke ingrepen zijn er allerlei projecten opgezet en uitgevoerd, vaak in samenwerking met de bewoners: inbraakpreventie, onderwijs-, graffitibestrijding- en antivervuilingsprojecten. En met succes! De gevoelens van onveiligheid zijn afgenomen, de leefbaarheid is beter geworden, er gaan meer kinderen naar het middelbaar onderwijs en de waardering voor de wijk als woonwijk is toegenomen. In de afgelopen twee jaar zijn in de wijk circa zevenhonderd nieuwbouwkoopwoningen aangeboden. De meeste waren al verkocht voordat er met de bouw begonnen werd. Het grootste deel hiervan aan mensen uit de directe omgeving. Mensen dus, die al jaren in de Schilderswijk wonen en er graag willen blijven. Ook de huurwoningen in de Schilderswijk worden steeds gewilder. Het aantal mensen in de Schilderswijk dat de afgelopen jaren een urgentieverklaring kreeg voor een andere woning vanwege terreur, discriminatie of extreme burenoverlast ligt zelfs ver onder het Haagse gemiddelde.

    • Gemeente den Haag
    • Alg.Dir. Dienst Stedelijke Ontwikkeling
    • Bert Klerk