Plan voor tunnel onder Westerschelde

De provincie Zeeland, Delta Nutsbedrijven en Zeeland Seaports willen samen een tunnel voor ondergronds transport onder de Westerschelde aanleggen. Naast leidingen voor gas, elektriciteit, water, chemische producten en grondstoffen is het de bedoeling via die weg ook vervoer van minicontainers mogelijk te maken.

Bundeling vergemakkelijkt het onderhoud en de aanleg van nieuwe leidingen, aldus de initiatiefnemers. De tunnel moet komen tussen Terneuzen en Ellewoutsdijk, ruwweg hetzelfde traject als de Westerscheldetunnel voor wegverkeer, die momenteel wordt aangelegd. Wel zullen de tunnels elkaar één keer kruisen. Volgens een voorlopige schatting kost het project circa 120 miljoen gulden. De provincie heeft de minister van Verkeer gevraagd financieel deel te nemen in het project. (ANP)