Plan goederentunnel onder Westerschelde

De provincie Zeeland wil samen met Delta Nutsbedrijven en Zeeland Seaport een tweede tunnel aanleggen onder de Westerschelde. De tunnel is bedoeld voor goederenvervoer en zou naast de reeds geplande verkeerstunnel moeten komen. Die tunnel wordt nu gebouwd.

Het plan voor de tweede tunnel voorziet in een buis met leidingen voor gas, water, elektriciteit en chemische stoffen. Daarnaast zou er ruimte moeten zijn voor het vervoer van goederen met mini-containers. Volgens een voorlopige raming gaat de tunnel 120 miljoen gulden kosten.

Het is de bedoeling dat de goederentunnel min of meer parallel komt te liggen aan de verkeerstunnel tussen Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen en Ellewoutsdijk op Zuid-Beveland. De aanleg van die tunnel met een doorsnede van twaalf meter is inmiddels begonnen.

De totale kosten van dat project bedragen 1,6 miljard gulden. Begin 2003 zullen de eerste auto's door de tunnel rijden.

Onder de Westerschelde liggen op dit moment al verschillende leidingen voor nutsvoorzieningen en chemische stoffen. De bouw van een tunnel voor alle leidingen maakt het onderhoud en de aanleg van nieuwe leidingen eenvoudiger. Volgens Verkeer en Waterstaat, verantwoordelijk voor de bouw van de verkeerstunnel, waren er aanvankelijk voorstellen om de leidingen onder te brengen in de verkeerstunnel. Dat plan ging niet door omdat het transport van chemische stoffen te gevaarlijk werd geacht in combinatie met personenvervoer.