Ongewenste buren

Er is vooral door linkse politici en autoriteiten met verontwaardiging gereageerd op de aankoop van het leegstaande voormalige blindeninstituut De Steffenberg door enkele rijke inwoners van Vught met de bedoeling hiermee de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) in hun directe omgeving te voorkomen. Onlangs heeft Wallage, nu burgemeester van Groningen, in het openbaar een scherp protest laten horen tegen plannen van de buurgemeente Zuidlaren om als locatie voor een AZC in deze gemeente een plaats te kiezen, die grenst aan een bouwrijp gemaakt gebied voor een nieuwe wijk van Groningen bedoeld voor `dure' koopwoningen, waarvan de kavelverkoop binnenkort zou moeten beginnen. Wallage vreest, niet onterecht, dat dit de verkoop van de bouwkavels zal belemmeren, wat de gemeente Groningen veel geld zou kosten. Toch doet deze verontwaardiging wat vreemd aan. Het lijkt te leiden tot de conclusie dat lokale overheden wel met de keuze van de plaats van een AZC de financiële belangen en/of het woongenot van individuele burgers mogen schaden, zelfs als er andere mogelijkheden zijn. Maar dat het de ene gemeente niet is toegestaan het eigenbelang of dat van een deel van zijn burgers te laten prevaleren als dat een andere gemeente schaadt. Dat is vriendelijk gezegd meten met twee maten.

    • K.G. de Noord