Michiel de Ruyter

In zijn artikel over Nederland en de Balkan gedurende de twintigste eeuw, in NRC Handelsblad van 6 februari, schrijft prof. Bank o.a. dat Michiel de Ruyter zijn standbeeld in het Hongaarse Debrecen te danken heeft aan het feit, dat hij Hongaarse geloofsgenoten had gered uit handen van de Turken. Dit is echter niet geheel juist. Bedoelde geloofsgenoten, in casu Hongaarse predikanten, waren namelijk veroordeeld tot slavernij op Spaanse galeien en zijn door De Ruyter bevrijd.

    • Mr. L. Westerhof