Italiaanse boeren naderen Brussel al

Brussel wordt volgende week een door boeren bezette stad. Maandag worden zo'n dertigduizend boeren uit heel Europa verwacht die de ministers van Landbouw van de Europese Unie onder druk willen zetten. Omdat die ministers dagenlang zullen onderhandelen over de toekomst van het Europese landbouwbeleid, willen boeren ook na maandag demonstreren.

In Wallonië is al een colonne van dertien Italiaanse melkveehouders met zeven tractoren, een vrachtwagen en twee caravans door de Belgische rijkswacht belemmerd om naar Brussel door te rijden. Het gaat om dissidente boeren die niet willen deelnemen aan de demonstratie van maandag die is georganiseerd door de overkoepelende organisatie van Europese boeren, Copa. Ze vinden dat de Copa onvoldoende opkomt voor hun eis om grotere melkquota te krijgen. De Copa vertegenwoordigt ook Nederlandse boeren die niets voelen voor grotere Italiaanse melkquota. De Italianen willen daarom deelnemen aan demonstraties die buiten de Copa om voor dinsdag en woensdag zijn gepland. Om te voorkomen dat Brussel volgende week behalve door boeren ook door landbouwvoertuigen wordt bezet, is het landbouwers in België sinds het afgelopen weekeinde verboden om zich met tractoren verder dan tien kilometer van hun bedrijven te verwijderen. De Italiaanse boeren die in het plaatsje Corbais zijn tegengehouden zijn vorige week donderdag van huis gegaan. Ze zijn zonder problemen door Zwitserland en Frankrijk gereden, maar moesten in België bij een friteskraam stilhouden omdat zij geen vergunning bezaten met tractoren op de openbare weg te rijden.

Net als de Europese boeren zijn ook de EU-ministers van Landbouw zeer verdeeld over de toekomst van het Europese landbouwbeleid. Bij hun onderhandelingen volgende week spelen niet alleen hun uiteenlopende nationale belangen. De ministers staan ook onder druk van de meeste ministers van Financiën, die willen dat de landbouwbegroting tot 2006 op het huidige niveau van 40,5 miljard euro blijft. Als de ministers in de loop van de week overeenstemming weten te bereiken, is daarmee de zaak nog niet rond. Een definitieve beslissing over de landbouwuitgaven kan pas eind maart tijdens een top van de staats- en regeringsleiders van de EU in Berlijn genomen worden. De landbouwuitgaven, die bijna de helft van de EU-begroting uitmaken, zullen daar onderdeel zijn van de onderhandelingen over de gehele financiering van de EU tot 2006.

Volgende week vrijdag komen vlak na de onderhandelingen van de ministers van Landbouw de EU-regeringsleiders informeel bijeen in Petersberg nabij Bonn voor een eerste overleg.