Groei bouwvergunningen

Het aantal bouwvergunningen is vorig jaar met 6 procent toegenomen. De waarde van de huizen en bedrijfsgebouwen waarvoor in 1998 vergunning is verleend, kwam uit op bijna 34 miljard gulden. De stijging wordt veroorzaakt door de toegenomen vraag naar bedrijfsgebouwen, zo meldt het CBS. Het aantal woningen waarvoor een vergunning is verleend daalde ten opzichte van 1997 met 14 procent tot nog geen 88.000. De waarde van de vergunningen nam met name in Friesland, Limburg en Gelderland toe.